حمل و نقل مستقیم به تمام نقاط کشور

حمل و نقل مستقیم به تمام نقاط کشور که از طریق واحد ارسال کارخانه انجام میشود ، روشی است که

در صورت تمایل مشتری با دریافت هزینه ی کمتر نسبت به باربری های متفرقه انجام می شود .

صورت می گیرد . این روش برای ارسال کالا به شهرستانهای دور از پایتخت برنامه ریزی شده است ، لذا برای

هماهنگی بیشتر در خصوص کم و کیف کار با واحد فروش کارخانه تماس بگیرید .

مزایای این روش اینست که ارسال بار توسط کارخانه با هزینه ای پایین تر صورت می گیرد و همچنین

نصاب هم برای نصب محصولات و تحویل صحیح سالم بار به مشتری ، بار را مشایعت می نماید .