دعوت از مدیریت شرکت نما چوب ارژن جهت شرکت در مجمع جهانی مدیریت

دعوت از مدیریت شرکت نما چوب ارژن جهت شرکت در مجمع جهانی مدیریت .

شرح در نامه ی پیوست …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.